De Weg naar binnen bevat veel dubbele bodems

De Dao, Dao de Ching of Tao te Ching is een van oudste Chinese filosofische boeken. Het wordt toegeschreven aan Lao Zi, één van de boegbeelden van het Taoïsme. Over zowel de totstandkoming van de Dao, Lao Zi als de teksten doen veel verhalen de ronde. De Dao de Ching heeft dan ook veel dubbele bodems. Een mini-introductie.

Betekenis van de Dao

De Dao dateert van 200 voor Christus. De teksten werden aanvankelijk op bamboerollen geschreven, een nogal bewerkelijke manier van gegevensopslag. Het is goed mogelijk dat dat in de loop der eeuwen de bamboerollen verwisseld zijn en daarmee ook de betekenis van de Dao. Hierin schuilt de aantrekkingskracht van het boek:  er is veel mystiek en speculatie over de betekenis.

Dao de Ching

Wat is de Dao dan?

Het woord betekent pad of weg en wordt in hedendaags China ook gewoon gebruikt om een straatnaam aan te duiden. De Dao wordt uitgelegd als een verzameling volkswijsheden, maar ook als een weg naar spirituele verlichting; een reeks voorschriften of adviezen voor geestelijk en lichamelijk handelen. Of juist niet handelen (Wu Wei).

Recept voor een lang leven

De Dao heeft veel daarmee veel dubbele bodems. Het is een handleiding voor heersers. Zij die volgens de Dao regeren hebben een lange en vreedzame regeerperiode. Een andere, uitdagende, opvatting is dat de heerser gezien kan worden als de geest van de mens. Die het lichaam als een staat bestuurt. De Dao als recept voor een lang leven. De Dao vertelt ook het scheppingsverhaal. Het begin van het begin. Maar dan zonder een god. Hoe het ene leidt tot Twee (yin en yang) en Twee tot Drie (Hemel-Mens-Aarde). En dat weer tot 10.000 dingen (‘alles’).

Dao veroorzaakte het Ene
het Ene veroorzaakte de Twee
de Twee veroorzaakten de Drie
de Drie veroorzaakten de tienduizend dingen

Metafoor

De Dao is een boek dat je niet even in een middag uitleest. Het kan natuurlijk wel, want de hoofdstukken zijn slechts een bladzijde lang. Maar de Dao vraagt om een trage kennismaking. Langzaam inweken. Als je denkt dat je begrijpt waar het over gaat, is het toch weer anders. Daarmee is de Dao natuurlijk ook een metafoor voor het leven.
En 10.000 andere dingen.

“Tao is gelijk een ledig vat waaruit je onuitputtelijk schenken kunt”

Verder lezen:
http://www.tekensvanleven.nl/taotetjing.htm
http://weiqi.nl/daodejing/index.htm
http://www.advayavada.org/tttjing.htm#01