Waar is shiatsu eigenlijk goed voor?

Shiatsu is een alternatieve geneeswijze die met behulp van massage en drukpunten de energiestromen in het lichaam aanspoort tot herstel. Het onderliggende theoretische model, de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), dateert van ver voor onze jaartelling. TCM gaat uit van balans in de natuur en daarmee ook in de mens. Met shiatsu geef je het lichaam een zetje in de richting van balans. Met wat voor klachten ga je eigenlijk naar een shiatsu therapeut?

Waar is shiatsu goed voor

Indicatielijst WHO

Het uitputtende overzicht van klachten waarbij shiatsu helpt, heb ik nog niet kunnen vinden. Veel acupuncturisten verwijzen naar de indicatielijst van de World Health Organization (WHO). Dit is een lijst met klachten, waarvan wetenschappelijk bewezen is dat acupunctuur kan helpen. Mijn redenering is: als het met acupunctuur kan, kan het ook met shiatsu. Dus als je vraagt: waar is shiatsu eigenlijk goed voor? Dan krijg je deze waslijst:

Luchtwegen:

• Verkoudheid en griep
• Hooikoorts, allergie, astma en bronchitis
• Hyperventilatie
• Bijholte – en keelontstekingen

Maag & darm:

• Misselijkheid
• Maagklachten
• Slechte eetlust
• Opgezette buik
• Blindedarmontstekingen
• Spastische darm
• Diarree en obstipatie
• Hikken

Urinewegen & geslachtsorganen:

• Chronische urineweginfecties infecties en prostaatproblemen
• Incontinentie
• Vruchtbaarheidsproblematiek
• Impotentie, premature ejaculatie
• Menstruatieproblemen en overgangsklachten

Hart- & vaataandoeningen:

• Spanningsgevoel op de borst
• Hartkloppingen
• Spataderen

Bewegingsapparaat:

• Reumatische aandoeningen
• Stijfheid, pijnklachten en verstuikingen, bewegingsbeperkingen
• Tenniselleboog, nek- , schouder- en rugklachten, R.S.I.
• Slijmbeursontsteking

Zenuwstelsel:

• Ischias
• Zenuwpijn
• Verlammingen na een beroerte

Huid:

• Allergieën, eczeem
• Gordelroos
• Transpiratieproblemen
• Jeuk
• Droge huid

Hoofd/Hals:

• Hoofdpijn, migraine
• Aangezichtspijn
• Duizeligheid
• Oorsuizen
• Oogklachten

Zwangerschap:

• Zwangerschapsmisselijkheid
• Oprispingen
• Stuitligging
• Opwekking van bevalling

Overige:

• Burn-out, chronische vermoeidheid
• Slaapstoornissen
• Angst, depressiviteit, paniekstoornis
• Rusteloosheid

Tien indicatoren

Het is best wel veel, die WHO-lijst. De Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging heeft daarom de 10 indicatoren voor acupunctuur bedacht. Veel handzamer en in lijn met de hang naar cijfers in TCM. Dit zijn ze:

1. Bij pijn (hoofdpijn, rugklachten, tenniselleboog)
2. Bij stressgerelateerde klachten (hypertensie, burnout)
3. Allergie (hooikoorts, astma)
4. Verbetering algemene conditie en weerstand
5. Hormonale klachten (overgangsklachten, PMS, onvruchtbaarheid)
6. Psychische klachten (slapeloosheid, depressiviteit, onrust)
7. Verslavingsproblemen
8. Chronische klachten (blaasklachten, prostaat)
9. Bijwerkingen van medisch handelen (bijwerkingen van medicatie)
10. Lichamelijk onverklaarbare klachten

Ontspanning

De Engelse Shiatsu Society geeft aan dat shiatsu helpt bij een ‘wide range of conditions’, maar beperkt zich vervolgens tot:

  • Relieves tension
  • Stress
  • Wellbeing
  • Helps aid sleep
  • Helps relaxation

Zij zoeken het dus met name in de geest-gerelateerde hoek. Softies. Alleen maar ontspanning. Valse bescheidenheid!

Aanraken

Wat is dan het juiste antwoord?

Er is geen juist antwoord! Met shiatsu is er een direct lichamelijk contact tussen de gever en de ontvanger. Je raakt iemand. Letterlijk en figuurlijk. Zonder in allerlei vaagheden te vervallen, is de helende kracht van aanraken in onze high-ratio samenleving naar de achtergrond geschoven. We zijn zo druk in ons hoofd, dat we vergeten dat daar ook nog een lichaam bij hoort. Volgens de Chinezen leeft de mens tussen hemel en aarde. We zitten te vaak met ons hoofd in de hemel en dat levert per definitie onevenwicht, dus klachten, op.

Instinctief

Shiatsu raakt je. Het is een gevoel dat je lichaam en geest herkennen, als iets instinctiefs, iets universeels. En als die aanraking op de juiste plaats, met de juiste intentie is, wordt je lichaam gestimuleerd de balans te herstellen. De vraag ‘waar is shiatsu goed voor?’ zou dan ook moeten zijn: is shiatsu goed voor mij? Kan shiatsu iets betekenen voor mijn klacht? En deze vraag kun je alleen beantwoorden…door een behandeling te ondergaan.