Ik heb een klacht

“Een klacht is een uitnodiging voor verbetering”

Klachtenprocedure Happy Hara

In de eerste behandeling doen we een uitgebreide intake. Ik probeer dan een beeld te krijgen van wat je wilt oplossen met shiatsu. En geef hierbij ook een prognose af: of shiatsu voor jou geschikt is of dat beter gebaat bent bij een andere therapie of zorgverlener.

Als je niet tevreden bent over de behandeling, dan hoor ik dat graag. We kijken dan samen wat we aan jouw klacht kunnen doen. Komen we er toch niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Dit is hoe dat werkt:

1.   Dien de klacht in.

Dien de klacht in bij GAT. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich gratis in om tot een oplossing te komen.

2. De geschillencommissie

Komen we er nog steeds niet uit? Dan betaal je ‘klachtengeld’ (€125) en dien je de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvang je terug als je door de geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld.

3. Commissie doet uitspraak

Beide partijen worden gehoord door de geschillencommissie. De geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak.

Zie ook: https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/


Mijn behandelingen vallen onder het WKKGZ-klachtrecht. Ik ben geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  (RBCZ) en val onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg (TCZ).